Tuesday, December 15, 2009

సమైక్య ఆంధ్రని కాపడుకుందాం
* ఫొట్టి శ్రీరాములూ అమర్ రహే
* తెలుగు వాడి ఆత్మగౌరవం నిలుపుకుందాం - సమైక్య ఆంధ్రని కాపడుకుందాం
* ఒకటే బాష - ఒకటే రాష్ట్రం
* విభజన వద్దు - సమైఖ్యత ముద్దు
* అమ్మ లాంతి ఆంధ్ర ని ముక్కలు చెయ్యొధు.
* డిల్లీ కపట నాటకాలు కట్టి పెట్టాలి
* రాష్ట్రాన్ని విడదీసే రాజకీయ శక్తులు నసించాలి
*తెలుగువారి ఐక్యత వర్దిల్లాలి

Monday, October 26, 2009

2 States by Chetan Bhagat

2 States by Chetan Bhagat
- ‘The story fo my marriage’

At last I got my hands on 2States, there was a big buzz about this book, I couldn’t even get a copy in Landmark, I’ve enquired couple of sources and everyone promised to get me this book.


I planned to read it in train during travel from Blore to Vizag, as you know traveling for 24+Hrs (+ is because you never know when the Indian Railways lose track, I’m sure you wondered is it a super fast express you boarded or a passenger, and adding to that we have this Telangana issue)

Is boring, and people like me, don’t want to socialize, except there is a good looking girl on next berth (Damn...! I travel many times from Chennai, Blor and Hyderabad to vizag but never find a good looking girl any where near to the boxcar I get into, may be this only happens in Movies that to be with Hero’s).


At last the day (24-Dec-09) of my travel is day up, NO one turned up with this book. I have to buy this book any way. Ranga... The 2nd’s book seller near Forum whom I can bank on... I rushed to him, he said no bhaya shop closed its 9:30PM. I have to say “Cmon boss I want 2States you are getting it or I wont buy any more books from you... “. Book in my hand.


11: 20 PM Bhuvaneshwar Exp started from Blore SBC, turned pages, as cities pass-by.

I reached Chennai, finished reading the book in my mobile light.

Wow.. that’s wonder full, Laugh. Laugh..

Who cares those co-passengers, who gave me a dirty look, while I was reading the book over night and laughing for those comedy scenes.


I liked when he said “worlds most sensible and fool is with in us, you never know who is who”


I felt the same way writer did when I came to Chennai first time, but later once I learned the language and understand the people, I felt good. There is a rhythm in the Chennai chaos.


It’s not quite natural to accept that a Authentic Tamil Bhramin girl was portrayed as Drinker, non-veg eater, uses abusive language and involved pre-marital relations.


F-Word was used more then his pervious books. Looks like writer feels this is the only word to explain or lure reader of diff situations.


The Krish’s Father Character suddenly turns to good. The whole characterization is gone for a toss, the only explanation for this is a Ashram visit in Pondicherry.. Not much condensing.


City guys’ wakeup… is it so cheap to be a Banker... it could be some one’s Dream...


On a whole... Book made me Laugh... Laugh... during a Boring train journey.

Wednesday, September 16, 2009

Annamaya Padamrithavarshini


Annamaya Padamrithavarshini


On the occasion of Annamacharya’s 601 birth anniversary a book on Annamacharya’s sankeertanas released. The aim is to spread the message of Annamacharya’s sankeertanas, particularly to singers. Sujanranjan, an organisation devoted to the work of popularising Annamacharya sankeertanas is bringing out the book titled Annamaya Padamrithavarshini. The book released at NTR Kalamandiram, Telugu University, Hyderabad.

The book has commentary for all the 310 songs including Adhyathma and Sringara sankeertanas. The commentary has been given by G.B. Sankara Rao Biochemistry Post Graduate who is working as an Officer – Quality Assurance in Shantha Biotechnics Ltd., Hyderabad and the songs are compiled by Mahidhara Sita Rama Sarma. The book is especially meant for singers to understand the meaning of songs which will give them an opportunity to perform with Thadthmya Bhava.

There have been attempts to provide commentary to Annamacharya’s sankeertanas earlier. Legends like Late Rallapalli Anantha Krishna Sarma, Samudrala Lakshmanayya and Nedunuri Krishnamurthy have worked on commentary orientation.

The book also comes with meanings of critical words like Kanduva, Nirathi, Kouthukamu, Sogisi, Solasi, Soridi, Araya, Arasi, Adanu, Podimi, Chennu, Thathi, Pogaru vennela, Selavi navvulu, Ulipacchi navvulu etc.

Besides being a guide to singers, the book will also help dancers to choreograph the songs. The book also includes two separate sections of Mangala Harathi and Aradhana Sankeerthanas of Annamayya.

Books available at
SUJANARANJANI, Price: Rs.100 /- (On 50% Discount)
SRT 922, SANATHNAGAR,
HYDERABAD – 500018, Mobile; 9346479649.
Email: shankargandham@gmail.com

Monday, August 24, 2009

The 3 Mistakes of My Life – Chetan Bhagat

The 3 Mistakes of My Life – Chetan BhagatMy room mate Tiru showed me this book saying that His friend gifted it.

Having heard about Chetan Bhagat for his previous successful books,

I plunged and took the book; Started reading... it starts with an interesting event, but wont hold for long.. soon I felt boring..


After two days. On a Sunday evening.. I took the book again.. and flipped few pages and I found Viday’s episode. hum.. interesting

Pages just flew away, finished the book at 1:20AM. Felt Refreshing…


Characters Govind , Ishaan , Omi, Vidya, Ali, Bittoo Mama are very realistic; one can easily identify and feel what characters felt.


Situations are well explained.. its like a movie narration.

I guess Chetan Bhagat has planned while writing the book.


Linking of Word Cup match, Godhra riot, Gujarat Earthquake etc..

Issues and the reflection on a common man, gives a realistic experience.


BUT:

I’m still not convinced why Govind (a practical business man) has to suicide 2yars later his 3 Mistakes, and why he sent mail to the Writer.


Govind who calls himself as an agnostic, says THANK GOD many times.

Some times his comments sound like alien


Why Omi has to die..


As Paulo Coelho said, when a Book was made as a Movie it always fails to satisfy or meet the reader’s expectations. As every reader crates a Movie of his own imagination and lives with the Characters. When one find his favorite book as movie, rather will be disappointed.


Overall this book makes a good reading. It was clearly communicated to the Reader that despite of Big or Small mistakes one can be successful ...I liked it..

Wednesday, June 3, 2009

SujanaRanjani - The Spirit of Telugu Literature, Culture and Tradition

SujanaRanjani - The Spirit of Telugu Literature, Culture and Tradition.


Telugu Mitrulandariki Namaskaram!

SiliconAndhra family is getting ready to celebrate two major events in the next three months. This
preeminent Telugu Cultural Extravaganza will be a great experience for everyone in the family. I cordially invite you to attend all the programs with your family and friends.

Please keep visiting www.siliconandhra.org for regular updates. I request you to forward this mail to your Telugu friends and relatives and encourage them to read SujanaRanjani. Let us spread 'Telugudanam' around the world!
Thank you for your support.

Best regards,
Anand Kuchibhotla
.

Sunday, May 24, 2009

'Laksha Gala Sankeertanarchana' Guinness World Record Certificate with your own name

To get the 'Laksha Gala Sankeertanarchana' Guinness World Record Certificate with your own name, please write a covering letter decalring that you had participated in the event and would like to have a certificate. Please write your name in BLOCK letters as you want it on your certificate. Those who have not already opted and paid for earlier,  Please take a Demand Draft from any Bank in the name of 'SiliconAndhra' payable at Hyderabad for Rs.900/- Please post/courier(ONLY) the letter with DD to the following address no later than June 10, 2009.

 

SiliconAndhra

Flat No. 203 Sri Harsha Residency

Street No. 6, Habsiguda

Hyderabad - 500007

Andhra Pradesh

Phone Nos. : 040-2717 3399 Mobi: 99892 95939/98494 11102/98494 11103/98660 17955

It would take a minimum of 10-12 weeks to get the certificate to you after June 10th. Please keep a copy of the DD for your records. Please share these details with all your friends, relatives and colleagues who might have participated in this event

Here you can download the Covering Letter to SiliconAndhra

http://www.scribd.com/doc/15987799/SiliconAndhra-Covering-Letter

SiliconAndhra Covering Letter


Tuesday, May 12, 2009

Laksha Gala SankeertanArchana a Great Success, More then 160,000 Singers, a new Gunnies World Record


అన్నమయ్య సంకీర్థనల కీర్తిని లక్షల గలాలు గొంతెతి , నలుదిసల చాటి . .
ఆంధ్రుల భషాభిమనం క్యతి చరిత్ర పుటలలొ స్వ్ర్నక్షరాలతొ నిక్షిప్తం ఐయింది . .
నెను సైతం లక్ష గలర్చనలొ గొంతు కలిపాను . . . .

Nenu Sitam Laksha Galarchanalo Gontu Kalipanu....

Annamayya Sankeerthana Keerthini , Lakshala Galalu Gontethi , Nalu disala chatai..

Andhurla Bashabhimanam, marlra tana kyatini charitra putalalo swrnakharalato nikshitam iyindi..

i've been following this event since, i got a Mail from Anand Kuchibhotla

I was so exited the way Anand garu spoke to me.

he said "We are going to conduct the event like Andhra Olympics "

since then i've been spreading the message to every one in my circle, out of circle also..

Fwd Mails to my friends in Hyd, Vizag, Tirupati, Eluru, Rajamandy, Chennai, Blore etc..

and was able to ignite many of them..

The way whole event was happened is simple Great..

Its only the Power of Telugu and Annamayya Sankeerthana which enabled this event to happen.
No Even-Managing Company could ever be able to do it..

Annamayya ani ooka telugu vadu pilicinanduku Laskhala Gontulu Palikai..

At the same time, i cant deny the fact that, participants felt uneasy during the Registration, and entry.

I saw Political and Filmy shadows over meeting, undue importance was given to political leaders and Movie crew, rather than Great Singers and Organizers.

Glory of the Stage, which witnessed the whole Event:


watch the whole program videos here :

అన్నమయ్య సప్తగిరి సంకీర్తనలు
1) భావములోన,
2) బ్రహ్మ కడిగిన పాదము,
3) ఎంతమాత్రమున,
4) పొడగంటిమయ్య,
5) కొండలలో నెలకొన్న,
6) నారాయణే నమో నమో,
7) ముద్దుగారె యశోద


You never get to see such a Traditional Event, Everyone in Traditional Andhra Dresses..
marla elati avakasam radu.


my photo came in front page of Eenadu paper ,its me, believe me
ikkada unnadi nene .. nammandi ..


ప్రసంస పత్రం
Appreciation Certificate :


Guinness World Record Certificate:


Wednesday, April 15, 2009

The POWER of Your Subconscious Mind - Joseph Murphy


The POWER of Your Subconscious Mind

Joseph Murphy
D.R.S., D.D., Ph.D., LL.D.
Fellow of the Andhra Research University of India
http://josephmurphy.wwwhubs.com
hm... yet another Self Help Mind Magic blah blah ... Book.
thats exactly what i thought..

you know what, i was wrong, this book. This Great BOOK is the Great Grandfather of all the present day self help and mind books..

The scientific explanation of Prayer, and Desire indeed Admirable.
what is interested is the concept of Scientific prayer, explanation of the Bible quotes with the index.

"The prime condition, which Jesus insisted upon, was faith. Over and
over again you read in the Bible,
According to your faith is it done unto you."

"Accord-ing to your belief is it done unto you."

"A classical instance of Bible technique is recorded in MATTHEW 9:28-
30. And when he was come into the house, the blind men came to him: and
Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto
him, Yea, Lord. Then touched he their eyes, saying, according to your faith
be it unto you. And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them,
saying, see that no man know it."

". . . for with authority and power he commandeth the un-clean spirits,
and they came out. LUKE 4:36."

and the 20 Chapters of this Book and Audio mp3 covers all the aspects of life. at the end it overflows one with such a +ve confidence and belief that one can do any thing and every ting. the only thing stopping you is YOU.


having said all that..
if you are a lazy type (just like me) , there is a possibility that you come a conclusion that ,
do noting just believe that you are Rich, and you will be .
"Accord-ing to your belief is it done unto you."

here is another interesting fact
Joseph Murphy is a Fellow of the Andhra Research University , Visakhapatnam of India
i couldn't get much info on his being in Vizag yet.. will update you soon..

Sunday, March 1, 2009

Go Kiss The World - Life Lessons for the Young Professional - by Subroto Bagchi

Go Kiss The World
Life Lessons for the Young Professional
by Subroto Bagchi
Chief Operating Officer (Gardner), MindTree Consulting, India


In the 25 Chapter book, last few chapters are real lessons,

What it takes to be working for a Startup.

What Makes a Startup, to be chosen by Industry leaders.

You are your deep driving Desire

As is your Desire, so is your Will

As is your Will , so is your Act

As is your Act, so is your DestinyAs I belong to Vizag, It filled me with Joy and pride when Bagchi adore Visakhapatnam, The Formulization of Mind-Tree happened in Vizag.

Here are the few feelings expressed by Bagchi on Vizag, as it is:

"For a Decade, I had been fascinated with the beach there."

"As a PSI, I first visited Visakhapatnam, to present the plan to Indian Railway to computerize the locomotive Maintenance. I had fallen in love with the beauty and seclusion of the rocks along the coastal area "


"There was something special about the place, for some reason, I liked to think of it as a sacred area "


About the Book from the Author :Tuesday, January 27, 2009

Annamayya Jayanthi - Laksha Gala Sankeertanarchana

Telugu Mitrulandariki Namaskaram!

SiliconAndhra family is getting ready to celebrate the Annamacharya Jayanthi - Laksha Gala Sankeertanarchana on Sunday May 10, 2009. This preeminent Telugu Cultural Extravaganza will be a great experience for everyone in the family. I cordially invite you to attend the program with your family and friends. Please keep visiting www.siliconandhra.org for regular updates. I request you to forward this mail to your Telugu friends and relatives and encourage them to attend. Let us spread 'Telugudanam' around the world! Thank you for your support.
Best regards,
Anand Kuchibhotla